Burgertevredenheid onderzoek Corona

Zeven op de acht Nederlanders vinden dat hun gemeente actief moet communiceren over het coronavirus. Helaas doen veel gemeenten dit niet goed en/of te weinig, blijkt uit onderzoek. Slechts 30% van de Nederlanders is tevreden over de corona-communicatie van hun gemeente.


Afgelopen week onderzochten we, onder 1057 Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar, wat zij van de corona-communicatie van hun gemeente vinden. Uit het onderzoek bleek dat burgers vooral ontevreden zijn over het gebrek aan communicatie. Gemeenten communiceren over aangepaste openingstijden en afgelaste evenementen via hun website en sociale media, maar in veel gevallen is dit de enige berichtgeving. Volgens de respondenten zijn gemeenten ‘de grote afwezigen tijdens deze crisis’. 


Frustratie onder burgers

Goede communicatie is van belang, zeker nu. Toch komt gemeentelijke communicatie vaak te laat en schieten gemeenten tekort. Een landelijke update van 3 uur geleden is op dit moment snel oud nieuws; daar moeten gemeenten rekening mee houden. Nederlanders willen bijvoorbeeld snel relevante informatie kunnen vinden over de lokale GGD, huisartsenposten, advies, horeca, verordeningen binnen gemeentegrenzen, et cetera.  

Ook laten burgemeesters vaak niets van zich horen en weten Nederlanders niet (goed) wat ze in deze crisis van hun gemeente kunnen verwachten. ‘‘De gemeente sluit om 16.00 uur, maar de coronacrisis gaat wél door!’’, is een van de reacties die de frustratie onder burgers laat zien.  


Landelijke informatiebronnen
Nederlandse burgers komen aan corona-informatie via landelijke media (65%), het RIVM (45%) en/of de Rijksoverheid (33%). Ze gaan niet zelf actief corona-informatie zoeken via hun gemeente. Ruim 40% van de burgers weet bijvoorbeeld niet hoeveel mensen in hun gemeente besmet zijn. Dit percentage ligt hoger in Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.  


Niet alleen actie, óók reactie
Toch denkt een aanzienlijk groter percentage van de respondenten dat hun gemeente er alles aan doet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ze laten dit niet weten en juist daar zit het probleem. Gemeenten moeten – volgens 88% van de respondenten – meer én beter communiceren, naast alle landelijke berichtgeving. Er liggen genoeg (communicatieve) kansen voor gemeenten en daar kunnen wij bij helpen. 


Corona-communicatie op maat

Bluefield heeft meerdere crisiscommunicatieteams paraat staan, die ondernemers, instellingen en verenigingen uit diverse branches, ondersteunen bij marketing- en communicatievragen. Ook geeft Bluefield praktische ondersteuning tijdens de uitvoer, waardoor ondernemers, instellingen en verenigingen zo goed mogelijk uit deze coronacrisis komen.


Download de infographic van de onderzoeksresultaten

Download infographic

Vragen? Nieuwsgierig? Overtuigd? Langskomen gaat nu helaas even niet, maar je kunt ons altijd bellen of mailen. 

+31 85 401 51 65 
contact@bluefield.eu